Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

เนเธอร์แลนด์

 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 10 วัน โดยการบินไทย เที่ยวกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แบบ เอ็กซ์คลูซิฟ สบายๆ ไม่เหมือนใคร Benelux มาจากชื่อของสามประเทศ คือ Be=Belgium Ne=Netherland Lux=Luxembroug สามประเทศแสนสวย นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ชมปราสาทริมชายฝั่ง เที่ยวเมืองเล็กน่ารัก แห่งแคว้นไรน์แลน์-พาลาติเนท ชมเมืองเทรียร์ เมืองมรดกโลกที่มีมนต์ขลัง เดินเล่นในเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว ณ เมืองดินอง, เที่ยวเมืองตูแนร์(มรดกโลก) ล่องเรือเลาะลำคลองในเมืองบรูจจ์ พิเศษไม่เหมือนใครเที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก) เที่ยวชมสวนคูเคนฮอฟ ช่วงที่สวยที่สุด ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น(เมืองไม่มีถนน) เดินทางแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารดีเยี่ยม ที่พักระดับ 4-5 ดาว รวมทิปและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง Exclusive Selected เที่ยวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต นั่งรถสู่ท่าเรือเมืองบ๊อบพาร์ด ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เดินเที่ยวชมโคโลญจน์ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์สไตล์โกธิก ดุสเซลดอร์ฟ ชมกังหันลมเมือง ซานส์ สคันส์ กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่านล่องเรือหลังคากระจก เข้าสถาบันเจียระไนเพชร จัตุรัสดามสแคว์ เมืองลิสซ์ เข้าชมสวนเคอเคนออฟ ชมเมืองเก่าบรูจจ์ และกรุงบรัสเซลส์ เก็บภาพอะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ ถ่ายรูปหนูน้อยแมเนเกนพิส เดินชมเมือง มหานครปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มองมาร์ต มหาวิหารซาเครเกอร์  หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62 - พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   51,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ สวนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE  ปารีส ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62 - พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   89,900฿
  ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 10 วัน โดยการบินไทย เที่ยวกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แบบ เอ็กซ์คลูซิฟ สบายๆ ไม่เหมือนใคร Benelux มาจากชื่อของสามประเทศ คือ Be=Belgium Ne=Netherland Lux=Luxembroug สามประเทศแสนสวย นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ชมปราสาทริมชายฝั่ง เที่ยวเมืองเล็กน่ารัก แห่งแคว้นไรน์แลน์-พาลาติเนท ชมเมืองเทรียร์ เมืองมรดกโลกที่มีมนต์ขลัง เดินเล่นในเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว ณ เมืองดินอง, เที่ยวเมืองตูแนร์(มรดกโลก) ล่องเรือเลาะลำคลองในเมืองบรูจจ์ พิเศษไม่เหมือนใครเที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก) เที่ยวชมสวนคูเคนฮอฟ ช่วงที่สวยที่สุด ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น(เมืองไม่มีถนน) เดินทางแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารดีเยี่ยม ที่พักระดับ 4-5 ดาว รวมทิปและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง Exclusive Selected
  จองทัวร์