เนเธอร์แลนด์

 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มอนเชาว์ – เทรียร์ - ดินองท์ -  นั่งเคเบิลคาร์ ขึ้นสู่จุดชมวิว  บรัสเซลล์ - เกนต์ - บรูจจ์ – แอนท์เวิร์ป - กรุงเฮก – ลิสซ์ – สวนเคอเคนออฟ – อัมสเตอร์ดัม  หมู่บ้านกีธูร์น – โวเลนดัม – ซานส์สคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   65,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ – ดุสเซลดอร์ฟ ซานส์ สคันส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์  ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ – ชมเมืองเก่า -  บรูจจ์ - กรุงบรัสเซลส์ -  อะโตเมี่ยม  จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - เดินชมเมือง – มหานครปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -  ปารีส - มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์  หอไอเฟล – ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 62 - พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   51,900฿
  แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟ สวนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE  ปารีส ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 62 - พ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   86,900฿
  ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 10 วัน โดยการบินไทย เที่ยวกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แบบ เอ็กซ์คลูซิฟ สบายๆ ไม่เหมือนใคร Benelux มาจากชื่อของสามประเทศ คือ Be=Belgium Ne=Netherland Lux=Luxembroug สามประเทศแสนสวย นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ชมปราสาทริมชายฝั่ง เที่ยวเมืองเล็กน่ารัก แห่งแคว้นไรน์แลน์-พาลาติเนท ชมเมืองเทรียร์ เมืองมรดกโลกที่มีมนต์ขลัง เดินเล่นในเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว ณ เมืองดินอง, เที่ยวเมืองตูแนร์(มรดกโลก) ล่องเรือเลาะลำคลองในเมืองบรูจจ์ พิเศษไม่เหมือนใครเที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก) เที่ยวชมสวนคูเคนฮอฟ ช่วงที่สวยที่สุด ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น(เมืองไม่มีถนน) เดินทางแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารดีเยี่ยม ที่พักระดับ 4-5 ดาว รวมทิปและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง Exclusive Selected
  จองทัวร์