ทัวร์นอร์เวย์

ทัวร์นอร์เวย์ : นอร์เวย์ ดินแดนของชาวเหนือ Norse Man ลักษณะทางกายภาพของชาวนอร์เวย์ จะมีร่างกายสูงใหญ่กำยำ ตาสีฟ้า ผมสีทอง ในสมัยก่อนถือว่าเป็นชาวป่าเถื่อนที่ชาวยุโรปบริเวณอื่นๆ ต้องเกรงกลัว ชาวนอร์หรือชาวไวกิ้งออกเดินเรือ ไปยังภูมิภาคต่างๆของยุโรป และอเมริกา เข้าปล้นสะดมพร้อมกับรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ไปพร้อมๆกัน จนหลอมรวมเป็นประเทศนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ดังปัจจุบัน ลักษณะทางภูมิประเทศของนอร์เวย์ ในสมัยก่อนหลายล้านปี ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เมื่อผ่านการเวลา น้ำแข็งละลายจึงเกิดภูมิประเทศที่ เราเรียกกันว่าฟยอร์ด (ทัวร์นอร์เวย์ต้องมีในรายการ) ทางทิศตะวันตกของนอร์เวย์เต็มไปด้วยฟยอร์ด และเมืองที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ ส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล หรือบริเวณปลายฟยอร์ด เพราะมีความสงบ ไกลจากศัตรู เข้าถึงยาก เมื่อเดินทางไปเที่ยวทัวร์นอร์เวย์ ในแต่ล่ะฤดู แต่ล่ะภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน ในช่วงฤดูร้อน มิถุนายน ถึง สิงหาคมของทุกปี ทัวร์นอร์เวย์นิยมที่จะเดินทางขึ้นเหนือเพื่อชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน (ดวงอาทิตย์ไม่ลับขอบฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง อัศจรรย์มากๆ) ในช่วงฤดูหนาว กันยายนถึง เดือนเมษายน ทัวร์นอร์เวย์ นิยมที่จะเดินทางสู่เมืองที่อยู่เหนือเส้น อาร์ติค เซอร์เคิล เนื่องจาก มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis) และยังมีกิจกรรมสนุกๆท่ามกลางทุ่งหิมะ อาทิเช่น ขับสโนว์โมบาย เล่นสโนว์บอร์ด นั่งรถลากโดยสุนักฮัสกี้ ล่องเรือชมแสงเหนือ ล่องเรือชมปลาวาฬ