Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

รัสเซีย

 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   105,900฿
  เข้าชม *พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่* ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริศต์ศตวรรษที่ 19 ชมป้อมปราการแห่งเมืองเวลิคี นอฟโกรอด อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของรัสเซียสัมผัสความงาม *พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ* ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ชมโชว์บัลเล่ย์ ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามพิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส ** บินภายในจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน จากกรุงมอวโคว์สู่เวลีคี นอฟโกรอด *
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ *** นั่งรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พักโรงแรม 5 คืน) ***           
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ต.ค. 62

  • เริ่มต้น
   56,900฿

  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ *** นั่งรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พักโรงแรม 5 คืน) *** พิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส พักโรงแรม 4 ดาว ในเครือ INTERCONTINENTAL ณ กรุงมอสโคว์  (2 คืน)

  จองทัวร์