Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

รัสเซีย

 • เดินทาง มี.ค. 63 - มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   92,900฿
  เข้าชม *พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่* ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริศต์ศตวรรษที่ 19 ชมป้อมปราการแห่งเมืองเวลิคี นอฟโกรอด อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของรัสเซียสัมผัสความงาม *พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ* ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ชมโชว์บัลเล่ย์ ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามพิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส ** บินภายในจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน จากกรุงมอวโคว์สู่เวลีคี นอฟโกรอด *
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   55,900฿
  ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ *** นั่งรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พักโรงแรม 6 คืน) ***           
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   69,900฿

  ***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***

  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 / ตระการตากับโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

  พิเศษ นำท่านท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของประเทศรัสเซีย กรุงมอสโคว์  เมืองมูร์มันสค์  และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   68,900฿
  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***            เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ // สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์  เมืองมูร์มันสค์  และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
  จองทัวร์