รัสเซีย

 • เดินทาง พ.ย. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   47,900฿
    #เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่”  #สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ”  #เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา #ชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์ #นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้”   
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   68,900฿
  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์
  จองทัวร์