Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

รัสเซีย

 • เดินทาง พ.ย. 62 - มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   92,900฿
  เข้าชม *พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่* ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริศต์ศตวรรษที่ 19 ชมป้อมปราการแห่งเมืองเวลิคี นอฟโกรอด อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของรัสเซียสัมผัสความงาม *พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ* ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ชมโชว์บัลเล่ย์ ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามพิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส ** บินภายในจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน จากกรุงมอวโคว์สู่เวลีคี นอฟโกรอด *
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 62

  • เริ่มต้น
   57,900฿

  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ *** นั่งรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (พักโรงแรม 5 คืน) *** พิเศษ รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส พักโรงแรม 4 ดาว ในเครือ INTERCONTINENTAL ณ กรุงมอสโคว์  (2 คืน)

  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   69,900฿

  ***  บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ***

  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 / ตระการตากับโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

  พิเศษ นำท่านท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของประเทศรัสเซีย กรุงมอสโคว์  เมืองมูร์มันสค์  และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   68,900฿
  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์
  จองทัวร์