Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

สโลวาเกีย

 • เดินทาง มิ.ย. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   46,900฿
  สุดพิเศษ เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส / ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ / เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ / เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์อาหารสุดพิเศษ เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมีย ท้องถิ่น แห่งเมืองคลุมลอฟ / เมนูพิเศษแบบท้องถิ่น กูลาซฮังกาเรียน /เมนูพิเศษ ปลาเทร้าส์ ณ ฮัลสตัทท์ /เมนูพิเศษซี่โครงหมูเวียนนา / เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   95,900฿
  East Europe Exclusive Selected Highlight
  1. ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวาและ คาสเซิลฮิลล์
  2. เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของ พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ, ปราสาทฮลูโบกา, ปราสาทปร๊าก และ พระราชวังเชิร์นบรุนน์
  3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ย่านเมืองเก่าปร้าก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ Parndorf Outlet (เวียนนา)
  4. ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบฮัลสตัทท์ พร้อมนั่งรถรางขึ้นชมความสวยงามของ “เมืองฮัลสตัทท์” เมืองริมทะเลสาบอันขึ้นชื่อของประเทศออสเตรีย อย่างเต็มอิ่ม จากจุดชมวิว SKY WALK ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์
  5. ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของแสงสีในเมืองบูดาเปสต์
  6. บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสเลิศ, ปราเทร้าส์สดๆ รสเลิศ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา และอาหารไทยรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   49,900฿
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา –เข้าปราสาทนอยชวานชไตน์– ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส์ – ปร๊าก – เวียนนา  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่สแควร์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ค. 63 - ต.ค. 63

  • เริ่มต้น
   69,900฿
  นำท่านสัมผัสดินแดน 5 ปราสาทงาม **เข้าชมความงดงามภายในของ  ปราสาทนอยชวานสไตน์”  ปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากอันยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย  “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก  ***ชมความงามของปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”   “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำดานูบ” อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ อาทิขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน // ปลาเทร้าส์รสเลิศ // เป็ดโบฮีเมีย // อาหารไทย และ ซี่โครงหมูเวียนนา  ** พักเมืองฮัลสตัทท์**
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น - ซาลส์บวร์ก  – อุทยานมิราเบลล์ บ้านพักโมสาร์ท - ฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ – จุดชมวิว Sky Walk - พัสเซา - เชสกี้ คลุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก – กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา - รูปปั้น Man at Work - บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ           ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม - Outlet Parndorf เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง เบลวีเดียร์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ เมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมัน , Mix Grill , เป็ดโบฮีเมียน , กูลาส ฮังกาเรียน ,ซี่โครงหมูเวียนนา , อาหารไทย
  จองทัวร์