ตุรกี

  • เดินทาง ธ.ค. 61

    • เริ่มต้น
      47,900฿
    สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก พักโรงแรมถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ณ เมืองคัปปาโดเกีย **บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง**
    จองทัวร์