ตุรกี

 • เดินทาง มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   32,900฿

  #ชมความงดงามของมัสยิดเก่าแก่ “Grand Mosque” แห่งเมืองบูร์ซา

  #สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  #นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 

  #สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”

  #นำชม “บ้านพระแม่มารี” 

  #เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้     

  #นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   48,900฿

  สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่”

  มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

  นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีก

  ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  สัมผัสความงดงามของ

  “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”

  เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

  สัมผัสความสวยงามของดอกทิวลิป ซึ่งต้นกำเนิดมาจากประเทศตุรกี ณ สวนอีเมอร์กัน

  นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

  พักโรงแรมถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย 2 คืน

  เที่ยวแบบสบาย บินไฟล์ทเช้า ได้พักก่อนเที่ยว / ขากลับบินไฟล์ทค่ำ เที่ยวเต็ม 8 วัน 

  จองทัวร์