ตุรกี

 • เดินทาง ต.ค. 61

  • เริ่มต้น
   36,900฿
  -สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม -นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน -สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” -ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ -นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก -พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน

  #ชมความงดงามของมัสยิดเก่าแก่ “Grand Mosque” แห่งเมืองบูร์ซา

  #สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  #นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน 

  #สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”

  #นำชม “บ้านพระแม่มารี” 

  #เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้     

  #นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   47,900฿
  สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก พักโรงแรมถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย พิเศษ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ณ เมืองคัปปาโดเกีย **บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง**
  จองทัวร์