Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

พรีเมี่ยมแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

 • เดินทาง เม.ย. 63 - ก.ค. 63

  • เริ่มต้น
   135,900฿
  One World Tour Exclusive Selected: คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล
  1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
  2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)
  3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ ***
  4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
  5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
  6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์ **ไม่หมกเม็ด **
  7. รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์
  8. บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
  Switzerland Exclusive Selected Highlight
  1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland
  2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ขบวน
       ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา    ตู้ขบวน FIRST CLASS      ** GORNERGRAT  Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากจุดชมวิวบนยอดเขา กรอเนอร์แกรท        ** STOOS FUNICULAR : ทางรถไฟสายกระเช้าที่สูงชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป
  1. นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา
       *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน     *** FIESCH- EGGISHORN : กระเข้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ธารน้ำแข็งอเลิท์ช” ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และไดรับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
  1. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบซุก ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
  2. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
  3. พัก Burgenstock Hotel & Resort ที่พักระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ ของทิวเขาตอนกลางของประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
  4. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารมื้อพิเศษที่ Bergenstock Hotel & Resort , อาหารท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา บนขบวนรถไฟ Glacier Express , อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ ของเขต Lavaux (Wine  Testing)
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   135,900฿
  One World Tour Exclusive Selected: คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล
  1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
  2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)
  3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ ***
  4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
  5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
  6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์ **ไม่หมกเม็ด **
  7. รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์
  8. บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
  Switzerland Exclusive Selected Highlight
  1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland
  2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ขบวน
       ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา    ตู้ขบวน FIRST CLASS      ** GORNERGRAT  Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากจุดชมวิวบนยอดเขา กรอเนอร์แกรท        ** STOOS FUNICULAR : ทางรถไฟสายกระเช้าที่สูงชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป
  1. นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา
       *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน     *** FIESCH- EGGISHORN : กระเข้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ธารน้ำแข็งอเลิท์ช” ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และไดรับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
  1. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบซุก ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
  2. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
  3. พัก Burgenstock Hotel & Resort ที่พักระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ ของทิวเขาตอนกลางของประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
  4. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารมื้อพิเศษที่ Bergenstock Hotel & Resort , อาหารท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา บนขบวนรถไฟ Glacier Express , อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ ของเขต Lavaux (Wine  Testing)
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   129,900฿
  มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท-นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – บริก - เซอร์แมทซ์ -  นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น -ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี  มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น -อินเทอร์ลาเค่น  ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์

  * สวิสฯฟองดู * อาหารรสเลิศ *

  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   117,900฿
  Switzerland Exclusive Selected Highlight
  1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland ) ณ Lauterbrunnen
  2. นั่งรถไฟชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 6 ขบวน
       ** Bernina Express Train : ชมเส้นทางสวยงาม ของชายแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน          มรดกโลก      ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์      ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of  Europe       ** Rigi Kulm Train : สัมผัสรถรางขึ้นเขาที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ชม วิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น            และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแห่งขุนเขา สถานที่ถ่ายทำละครอย่าลืมฉัน      ** Sunnegga Funicular: รถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองเซอร์แมท ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวาเลต์ ชมวิว                ที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น         ** Gornergrat Cogwheel Train รถไฟไต่เขาที่สวยที่สุดในเขตวาเล่ต์ นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากยอดเขากรอนเนอแกรต 3.นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา พิชิต 2 ยอดเขา      *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง              Grindelwald ได้อย่างชัดเจน      *** Rothorn Paradise : กระเช้าชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ แบบ 360 องศา ที่ความสูง 3,103            เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นสู่สถานีกระเช้าบนยอดเขาแอล์ป สัมผัสวิวทิวทัศน์บนภูเขา Matterhorn
  1. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
  2. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
  3. พักในเมือง Interlaken หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า
  4. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง ทั้ง สปาเก็ตตี้, พิซซ่า ของอิตาลี / สเต็กเนื้อ, เหล้าเชอร์รี่ และเค้กเชอร์รี่ ของขึ้นชื่อเมืองซุก  พร้อมทั้งฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63 - ก.ค. 63

  • เริ่มต้น
   116,900฿
  Switzerland Exclusive Selected Highlight
  1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland ) ณ Lauterbrunnen
  2. นั่งรถไฟชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 4 ขบวน
       ** Bernina Express Train : ชมเส้นทางสวยงาม ของชายแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน          มรดกโลก      ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์      ** Jungfraujoch Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมภูเขาหิมะจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า Top of  Europe       ** Rigi Kulm train : สัมผัสรถรางขึ้นเขาที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ชม วิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบลูเซิร์น            และทะเลสาบซุก แบบ 360 องศา บนภูเขาริกิ สมฉายาราชินีแห่งขุนเขา สถานที่ถ่ายทำละครอย่าลืมฉัน     ** Harder Kulm Funicular : รถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองอินเทอร์ลาเคน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง                ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ์
  1. นั่งกระเช้า ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา
       *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง              Grindelwald ได้อย่างชัดเจน      *** Matterhorn Glacier Paradise : กระเช้าชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ แบบ 360 องศา ที่ความสูง 3,883            เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นสู่สถานีกระเช้าที่สูงที่สุดในยุโรป สัมผัสวิวทิวทัศน์บนภูเขา Matterhorn
  1. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
  2. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
  3. พักในเมือง Interlaken หรือ Grindelwald ถึง 2 คืน สะดวกสบายไม่ต้องย้ายกระเป๋า
  4. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในแต่ละเมือง ทั้ง สปาเก็ตตี้, พิซซ่า ของอิตาลี / สเต็กเนื้อ, เหล้าเชอร์รี่ และเค้กเชอร์รี่ ของขึ้นชื่อเมืองซุก  พร้อมทั้งฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   129,900฿
  ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ฉลองปีใหม่ ณ ลูเซิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิสลิส – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ – เมืองซุก – อินเทอลาเค่น - กรินเดอวาล์ด – ยอดเขากรินเดอวาล์ด เฟียร์ส - ลอยเคอบาร์ด(เมืองน้ำแร่ท่ามกลางภูเขา) - เบทเทน – นั่งกระเช้าสู่แบทเมอร์แอล์ป - ชมวิวยอดเขาเอกิสฮอร์น – ชมธารน้ำแข็งอเล็ทซ์ – ชมหมู่บ้านเบทเมอร์แอล์ป – เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอเนอร์แกรท - ยอดเขาแม็ทเทอร์ฮอร์น - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็งซ์เพรส – อันเดอร์แมท - เอาท์เล็ทฟอกซ์ ทาวน์ – โคโม 
  จองทัวร์