One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์นอร์เวย์

โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์ โลโฟเทน 13 วัน 11 คืน (AY)

OWTT220022 โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์ โลโฟเทน 13 วัน 11 คืน (AY)
โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์ โลโฟเทน 13 วัน 11 คืน (AY)
  • -สวนประติมากรรมวิกแลนด์,พระราชวังหลวง“Royal Palace” -รถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุด -เมืองเบอร์เกนเป็น เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือและเป็นเมืองมรดกโลก -นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ -จุดชมวิวิ ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์บรีน Briksdalsbreen Glacier -ขึ้น Loen Skylift เป็นหนึ่งในรถเคเบิลที่ลาดชันที่สุดในโลก -ล่องเรือชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ -จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด -จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์
  • -ชมป้อมควัลวิคป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 -ชมวิหารนีดารอส Nidaros Cathedral -เลคเนส (เกาะโลโฟเทน),หมู่บ้านโอ,เรเนย์,แฮมนอยด์,นัสฟยอร์ด -ชม Magic Ice Bar Svolvær,ทรอมโซ,ยอดเขาสโตรสไตเนิน
13 วัน 11 คืน / เริ่มเพียง 179,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT220022
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 พ.ค. 65 - 8 มิ.ย. 65 179,900 217,800 แสดง - 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์ โลโฟเทน 13 วัน 11 คืน (AY)
โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์ โลโฟเทน 13 วัน 11 คืน (AY)
ราคาเริ่มต้น 179,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน