One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ออสเตรีย

โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์

OWTT220028 โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
 • -ฮัลล์สตัทท์,ซอล์ซบูร์ก,สวนมิลาเบลล์,เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี -เบิร์ชเทสกาเด้น,ทะเลสาบโคนิคส์ซี,โอเบอรามาเกา,วิหารเอททอล,ฟุสเซ่น
 • -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,อินน์สบรุกซ์,หลังคาทองคำ -ลิกเทนสไตน์,อินเทอร์ลาเก้น,เลาเทอร์บรุนเนน,น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,V-Cableway,ลูเซิร์น -อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้คาเปล,เมืองซุก,น้ำตกไรน์,สไตน์ อัม ไรน์
 • -ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
 • 4 ดาว
9 วัน 6 คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT220028
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  28 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 93,900 117,900 แสดง - 20
  18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 93,900 117,900 แสดง - 20
  9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 99,900 123,900 แสดง - 20
  23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 99,900 123,900 แสดง - 20
  6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 99,900 123,900 แสดง - 20
  17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 89,900 113,900 แสดง - 20
  8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 95,900 119,900 แสดง - 20
  22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 95,900 119,900 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
  โปรแกรม ยุโรปแอลป์ 9 วัน 6 คืน (QR) เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
  ราคาเริ่มต้น 89,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน