One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

OWTT220063 โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
  • -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,ปราโต้ -เซียนเซียโน่ เทอร์เม่,ปิซ่า,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้ -เกาะเวนิส,อินเทอร์ลาเค่น,สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเทือกเขาแอล์ป
  • -เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
8 วัน 5 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT220063
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 59,900 71,900 แสดง - 30
Sold Out
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 59,900 71,900 แสดง - 30
Sold Out
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 59,900 71,900 แสดง - 30
Sold Out
19 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 69,900 82,900 แสดง - 30
Sold Out
24 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 69,900 82,900 แสดง - 30
Sold Out
6 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 72,900 86,900 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 72,900 86,900 แสดง - 30
Sold Out
11 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 77,900 91,900 แสดง - 30
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 77,900 91,900 แสดง - 30
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 72,900 86,900 แสดง - 30
Sold Out
15 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 72,900 86,900 แสดง - 30
Sold Out
22 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 72,900 86,900 แสดง - 30
Sold Out
1 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
โปรแกรม ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน