One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ช่วงปีใหม่

OWTT230118 โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ช่วงปีใหม่
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ช่วงปีใหม่
 • -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
 • -เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
 • 4 ดาว
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT230118
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ช่วงปีใหม่
  โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) ช่วงปีใหม่
  ราคาเริ่มต้น 0
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน