One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

OWTT230200 โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
 • -โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
 • -อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
 • 4 ดาว
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT230200
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  4 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 79,900 98,900 แสดง - 20
  11 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 79,900 98,900 แสดง - 20
  18 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 79,900 98,900 แสดง - 20
  22 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 79,900 98,900 แสดง - 20
  29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 87,900 106,900 แสดง - 20
  13 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  3 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  10 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 85,900 104,900 แสดง - 20
  24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 85,900 104,900 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
  โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
  ราคาเริ่มต้น 79,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน