One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์เที่ยวไทย พร้อมใช้งานสิทธ์สำหรับนักท่องเที่ยว รัฐออกให้สูงสุด 5,000 บาท

June 11, 2021 | by One world

ทัวร์เที่ยวไทย เป็นโครงการที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

วันนี้ วันเวิลด์ทัวร์ จะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้สิทธ์ของโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ซึ่งโครงการคาดว่าจะออกมาให้ใช้ในเดือน กรกฎาคม ปี 2564 นี้ โดยรัฐบาลมอบสิทธ์ให้ทั้งหมด 1,000,000 สิทธ์ ระยะเวลาคาดว่าสามารถเข้าร่วมได้ไม่เกิน ตุลาคม 2564 เบื้องต้น จากข้อมูลของหน่วยงาน สทน. หรือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้

ทัวร์เที่ยวไทย

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธ์ของนักท่องเที่ยว

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียน ยืนยันตัวตนผ่านแอพ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย โดยยืนยันตัวตน แสกนใบหน้า ยืนยันบัตรประชาชน ให้เรียบร้อยท่านถึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้

3. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยเลือกโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

4. หลังจากเจอโปรแกรมที่ท่านถูกใจแล้วให้ท่านติดต่อบริษัททัวร์ที่ท่านสนใจเพื่อทำการจองกับบริษัททัวร์ที่ท่านสนใจ

5. ยืนยันสิทธ์การใช้งานและทำการจองโดยชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ของราคาทัวร์ที่ท่านเลือก ผ่านแอพลิเคชั่นเป๋าตัง เมื่อท่านชำระแล้วถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์

6. หากท่านชำระเงินค่ามัดจำแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณีแต่สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้

7. หลังทำการมัดจำเสร็จสิ้นและยืนยันการเดินทาง ท่านจะต้องเดินทางตามวันที่ท่านได้เลือกและเส้นทางที่บริษัททัวร์กำหนด

8. ระหว่างการเดินทางสิ่งที่ท่านต้องเตรียมพร้อมคือ มีแอพลิเคชั่นเป๋าตังที่ลงทะเบียนในชื่อท่าน เพราะระหว่างการเดินทาง ท่านต้องสแกนยืนยันสิทธ์ผ่านแอพ ถุงเงิน กับ ร้านอาหาร และ โรงแรมที่พักตามที่บริษัททัวร์กำหนด

9. หลังจบทริปท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอพถุงเงินของบริษัททัวร์อีกครั้งและกดยืนยันสิทธ์ผ่านแอพเป๋าตัง เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ทัวร์เที่ยวไทย

สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรพิจารณา ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้สิทธ์กับบริษัททัวร์

เป็นเรื่องสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องพิจรณาก่อนการตัดสินใจเลือกทัวร์ โดยวันเวิลด์ทัวร์ขอแนะนำท่านโดยพิจรณาจากรายละเอียดหลักดังนี้

1. รายการทัวร์ที่ท่านเลือกต้องเป็นรายการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากท่านไม่แน่ใจให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ก่อนทำการตัดสินใจจอง

2. บริษัทฯที่ท่านเลือกใช้ควรได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกกฎหมาย ท่านสามารถเช็คเลขประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ผ่านเว็บไซต์ ของ DOT|กรมการท่องเที่ยว หัวข้อ LICENSE CHECK ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์ นอกจากนี้ท่านควรเช็คว่าบริษัทฯที่ท่านเลือกได้รับรองมาตราฐาน SHA ด้วยหรือไม่

3. เมื่อท่านแน่ใจแล้ว สามารถติดต่อเพื่อทำการจอง โดยรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ต้องระบุข้อมูลชัดเจนตามที่ท่านได้อ่านโปรแกรม

4. การยืนยันสิทธ์ท่านต้องชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น และเมื่อยืนยันชำระแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

5. เมื่อถึงวันเดินทางให้ท่านไปตามนัดและเตรียมตัวให้พร้อม พร้อมทำตามขั้นตอนที่ไกด์นำเที่ยวแนะนำ

ด้วยขั้นตอนง่ายๆเท่านี้ท่านก็จะได้ท่องเที่ยวแบบแฮปปี้ พร้อมกับคนที่ท่านรัก หรือ เพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆ โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ผ่าน เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานวันเวิลด์ทัวร์ได้เลย

หากท่านสนใจโปรแกรมเดินทางของวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล ท่านสามารถเข้าไปเลือกได้ผ่านเว็บไซต์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ วันเวิลด์ทัวร์ เพื่อให้บริการท่าน

ทัวร์เที่ยวไทย

One World Tour & Travel จัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก กรุ๊ปเหมาดูงาน, สัมมนา, ท่องเที่ยวประจำปี คุณภาพดีเยี่ยม

☎️ โทร : 02-448-6338
📱 สายด่วน : 085-557-3131
📥 inbox : m.me/1worldtour
📥 Line : @oneworldtour มี@ ข้างหน้าด้วยนะคะ