ฝรั่งเศส

Show per page
 • เดินทาง ก.ย. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ - เกาะเวนิส  สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***  อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา  ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 62 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน บันไดเสปน – ปราโต้ -  หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง -  กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 61 - พ.ย. 61

  • เริ่มต้น
   59,900฿

  โรม–นครรัฐวาติกัน–มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม

  น้ำพุเทรวี่-วิหารแพนธีออน–บันไดสเปน-เซสโต้

  หอเอนเมืองปิซ่า–เมสเตร้-เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ

  จัตุรัสซานมาโควิหารเซ็นต์มาร์ค-ล่องเรือกอนโดล่า

  แองเกลเบิร์ก-ภูเขาหิมะทิตลิส-SkyWalk–ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี–ลานหิมะ

  ภัตตาคารวพานอราม่า-ดีจองปารีส–เข้าพระราชวังแวร์ซายย์

  ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต-มหาวิหารซาเคร-เกอร์-City Tour-Duty Free

  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ห้างลาฟาแยต

  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 61

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  ซูริค รัปเปอร์สวิว ซุก ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – สไตน์ อัม ไรน์ ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – ทิทิเซ่ – ริโบวิเล – ริคเวียร์ – กอลมาร์ –  บาเซิล –  เส้นทางสายไวน์ – โบน – ดีจอง – ปารีส – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ –  ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ –  ช้อปปิ้ง
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61 - พ.ย. 61

  • เริ่มต้น
   69,900฿
  นั่งรถไฟ TGV  // ขึ้นหอไอเฟล  // เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์  // ชิมหอยเอสคาโก้ #เข้าชมภายในของ“มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” #เข้าชมความมมหัศจรรย์ของ“หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” #นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา #เข้าชมความสวยงามภายใน“พระราชวังแวร์ซายย์” #ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 พร้อมชมวิวมหานครปารีส #เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” #ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free #ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า   แกลลารี-ลาฟาแยตต์ #Galerie Lafayette    
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61 - เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   79,900฿

  “ สนามกีฬาโคลอสเซียม” และ“ หอเอนเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกชม ต้นแบบของเรอเนสซองส์นำคณะพิชิต “ยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีสถานีรถไฟที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป” นำคณะเช้าชมความสวยงามของ“ พระราชวังแวย์ซายย์” พระราชวังอันยิ่งใหญ่ ตระการตาที่สุดของโลก เรือล่องแม่นํ้าแซนน์มหานครปารีส ครั้งเดียวเที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้ง อย่างจุใจ ห้างแกเลอร์รี่ลาฟาแยต

  จองทัวร์
Show per page